اخبار و رویدادها

دوره های کوتاه مدت صنعت،معدن و تجارت

شروع ثبت نام دوره های کوتاه مدت صنعت،معدن و تجارت

برگزاری دوره EPT ویژه مقطع دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار میکند:
کانون پتنت
صندوق نوآوری و شکوفایی